ČISTI PLAMEN

OZNANILA - NEDELJA, 17. 1. 2021

Božja beseda: Tisti čas je Janez Krstnik spet stal tam in še dva izmed njegovih učencev. Ozrl se je na Jezusa, ki je šel mimo, in rekel: »Glejte, Jagnje Božje!« Učenca sta slišala, kaj je rekel, in odšla za Jezusom. Jezus pa se je obrnil, in ko je videl, da gresta za njim, jima je dejal: »Kaj iščeta?« Rekla sta mu: »Rabi (kar pomeni učitelj), kje stanuješ?« Rekel jima je: »Pridita in bosta videla.« Šla sta torej in videla, kje stanuje, ter ostala pri njem tisti dan. Bilo je okrog desete ure. (Jn 1,35-42)

Kratka misel oz. razlaga

Nova zaveza za Jezusa večkrat uporabi naziv Jagnje Božje. Kaj ta naziv pomeni? Mogoči ste sicer dve smeri razlage, a danes se bomo zaustavili le pri eni od njiju.

Izraz Jagnje Božje lahko pomeni Božjega služabnika ali Kristusa. Ta izraz se prvič zasledi pri preroku Jeremiju. Prerok se počuti kot jagnje, ki ga vodijo na klanje, ko ga preganjajo njegovi lastni prijatelji. Podoba krotkega jagnjeta se potem pri preroku Izaiju navezuje na Božjega služabnika, ki umira za grehe lastnega naroda. Izaija zapiše: »Bil je mučen, a se je uklonil in ni odprl svojih ust, kakor jagnje, ki ga peljejo v zakol, in kakor ovca, ki umolkne pred tistimi, ki jo strižejo, in ne odpre svojih ust.« (Iz 53,7) Evangelisti poročajo, da je Jezus »molčal« pred člani Sinedrija (velikega zbora), ki so ga obsodili na smrt.

Iz navedenega lahko zaključimo, da je Janez Krstnik označil Jezusa iz Nazareta kot tistega, ki ga je Bog poslal, da daruje svoje življenje za ljudstvo. In to popolnoma in dokončno. Postavimo si vprašanje: kdo od nas si ne želi tega, da bi mu drugi podaril svoje življenje do konca? Ali ni to osnova vsakega resničnega prijateljstva? Ali ni to tisti temelj, ki omogoča vsak zakonski odnos!? Ali ob zavedanju vse svoje krhkosti ne potrebujemo nekoga, ki ga je dal svoje življenje za nas brezpogojno in do konca. Ali ne potrebujemo Nekoga, ki utrjuje našo podaritev!?

Se je mogoče brezpogojno in dokončno podariti brez Boga, ki je na edinstven in popoln način dal življenje za nas? Ali ne živimo zaradi njegove žrtve? In končno, zakaj od vsega najprej zavržemo Boga in se potem brezglavo mučimo v svojih vsakdanjih odnosih?

Resnično! Ta, ki se je popolnoma podaril, je še danes privlačen. In ona dva Janezova učenca šla sta za njim! Od takrat je bilo vse drugače!

VEROUK: Verouk za 3. razred bo v torek ob 17.00, za 7. in 8. razred bo v sredo ob 17.00 in za 9. razred v petek ob 14.00  po zoom-u. Sicer pošljem tudi gradivo! Verouku lahko prisostvujete tudi starši. To velja še posebej za 3. razred, ki se pripravlja na zakrament sv. spovedi in sv. evharistije!

Starši, spomnite otroke, naj zvečer ne pozabijo na molitev. Še bolje bo, če boste skupaj molili! Molitev je dihanje duše. Kaj pomaga zdravo telo, če je duša plesniva?

TEDENSKE SV. MAŠE: bodo potekale v cerkvi. To velja bodisi za Miren bodisi za Orehovlje. Prvih pet klopi v Mirnu na vaši levi strani bo ogretih!

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA: v četrtek, 21. 1., po maši! Molili bomo večernice...

DAR ZA DUHOVNIKA: kuverte so na mizici verskega tiska.

DAR ZA ŽUPNIJO: miloščina pri mašah je glavni vir prihodkov župnije. Ta vir se je zaradi epidemije in manjšega obiska nedeljskih in prazničnih maš sorazmerno zmanjšal. Pohvaliti pa želim vse, ki ste zadnje nedelje prišli k maši v cerkev (obisk maše ni prepovedan!) in oddali svoj dar za vzdrževanje župnije. Opazil sem, da je sedaj povprečen dar nedeljnika (prisotnega pri maši), precej večji kot je bil v času, ko ni bilo epidemije! Zato iskren Bog lonaj vsem, ki pridete v cerkev k maši in darujete za župnijo! Bog lonaj tudi nekaj redkim posameznikom, ki svoj dar nakažete na TRR župnije! Zavedam se, da je lepo biti doma pri maši preko TV ali interneta, a človek je predvsem bitje skupnosti. Za človeka je značilno, da je rad v skupnosti.

NABIRALNIK V CERKVI: višja reža je sedaj namenjena za maše za nove duhovne poklice. Rajnih se tako in tako radi spominjamo z darom za maše!

NAŠA DRUŽINA: Priporočam, da preberete članek o video igricah. To velja za otroke in mlade kakor tudi za starše. Priporočam naročanje in branje verskega tiska!

JASLICE PO MIRNU: iskrena hvala vsem, ki ste postavili toliko lepih jaslic po kraju!

PON.     

   18. 1.

Marjeta Ogrska, red.

19.00

+Ivan Štanta, M. 5g

TOR. 

    19. 1.

b. sl. Friderik Baraga

19.00

+Stanko Okretič in Tatjana Peroša

SRE.

   20. 1.

Boštjan, muč.

19.00

za rajne iz Orehovelj

ČET.

    21. 1.                 

Neža, red.

19.00

+Pavel in Anica Budin

PET.

 22. 1.

Vinko, muč.

19.00

+Pavel Petejan

SOB.      

   23. 1.

zaroka Marije in Jožefa

19.00

+Antek Klančič

 

24. 1. 2021

2. nedelja med letom

 

8.00

še brez vašega namena

 

10.00

za župnijo

Čisti plamen izdaja in odgovarja Robert Ušaj, žpk.: 031/718-295

robert.usaj@rkc.si; TRR Župnije Miren: 0475 0000 3163 512