NAVODILA ZA VEROUK: za 2., 3., 5., 6. in 7., ter birmance

2. RAZRED, 24. 3. 2020

Predelate 22. pogavje. Priliko o očetu, ki je pripravil veliko gostijo lahko preberete v Lukovem evangeliju v 14. poglavju od 15 do 24 vrstice. Oče, ki pripravlja veliko večerjo, je Bog Oče sam. Poslani služabnik je njegov Sin Jezus Kristus. Velika večerja je sv. maša (Jezus jo je imel na veliki čertek pri tako imenovani zadnji večerji). Povabljeni se izgovarjajo: prvega zanima trgovina, drugega delo, tretjega zabava. To so tudi danes razlogi, da se velikokrat ne udeležimo maše: kupovanje, delo, zabava oz. počitek, ki je tudi neke vrste zabava. Dragoceno sporočilo prilike je, da je večerja pripravljena zavse: uboge (to so tisti, ki zaupajo Bogu), pohabljene, slepe in hrome, pa tudi za vse, ki želijo vstopiti. Priti na večerjo pomeni prvo spošotvati gostitelja in drugič biti z njim v odnosu oz. komunikaciji. 

Koga je gospodar povabil na gostijo? Povabil je vse, ki jih je srečal na cesti. 

Na kateri praznik se pripravljamo v postnem času? Pripravljamo se na veliko noč. 

Otrok se nariše na cesto! 

Kdaj nas Jezus vabi k sebi? Vedno! Še posebej sedaj nas vabi, da smo v molitvi za vse bolne, trpeče, osamljene... 

Molitev: O Jezus blagoslovi me (še ponavljajte!)

 

3. RAZRED, 24. 3. 2020

Predelate 19. poglavje

 

Zamenjamo svetopisemski odlomek. Beremo Janezov evangelij, 6. poglavje, od 1 do 15 vrstice (Jn 6,1-15):

Potem se je Jezus prepeljal na drugo stran Galilejskega, to je Tiberijskega jezera.  Za njim je šla velika množica, ker je videla znamenja, ki jih je delal na bolnikih.  On pa se je povzpel na goro in tam sedel s svojimi učenci.  Blizu je bila pasha, judovski praznik.  Ko je Jezus tedaj povzdignil oči in videl, da prihaja k njemu velika množica, je rekel Filipu: »Kje naj kupimo kruha, da bodo tile jedli?«  To pa je rekel, ker ga je preizkušal; sam je namreč vedel, kaj bo storil.  Filip mu je odgovoril: »Za dvesto denarijev kruha jim ne bi bilo dosti, da bi vsak dobil vsaj majhen kos.«  Eden izmed njegovih učencev, Andrej, brat Simona Petra, mu je rekel: »Tukaj je deček, ki ima pet ječmenovih hlebov in dve ribi, a kaj je to za toliko ljudi?«  Jezus je dejal: »Posedite ljudi.« Bilo pa je na tistem kraju veliko trave. Posedlo je torej kakih pet tisoč mož.  Tedaj je Jezus vzel hlebe, se zahvalil in jih razdelil med sedeče. Prav tako je razdelil tudi ribe, kolikor so hoteli.  Ko so se najedli, je rekel svojim učencem: »Poberite koščke, ki so ostali, da se kaj ne izgubi.«  Pobrali so jih torej in napolnili dvanajst košar s koščki, ki so od petih ječmenovih hlebov ostali tistim, ki so jedli.  Ko so ljudje videli, da je storil znamenje, so govorili: »Ta je resnično prerok, ki mora priti na svet.«  Ker je Jezus spoznal, da nameravajo priti in ga s silo odvesti, da bi ga postavili za kralja, se je spet sam umaknil na goro.

V odlomku izstopa deček-otrok. Verjetno ni bil sestavni del množice. Zakaj bi deček imel 5 hlebov in 2 ribi? To je veliko preveč za otroka. Zdi se, da so ga poslali, da bi to prodal in prinesel domov kakšen prepotreben kovanec. Pač velika množica je vedno prilika, da kdo kaj potrebuje. Izstopa njegova velikodušnost. Gre za tipično otroško gesto, ki zna dati vse, če se ga stvari globoko dotaknejo. Njegova velikodušnost je Jezusu omogočila, da je naredil čudež. 

Spodnji spletni naslov prikaže zelo lep kratek filmček o tem čudežu. Sinhronizirano je v it. jeziku: https://youtu.be/_3Ptsub6f-Q

Daljši je v an. jeziku: https://youtu.be/O17CvIAyZJ4

Naloga:

Labirint: najdi pot do kruha in do hostije. Kruh je iz moke, kvasa, soli, vode. Hostija je iz moke in vode (brez kvasu in soli). Hostija je kruh. Nekvašen kruh! Doma poskusite speči hostijo - zmešajte moko in vodo in specite v ponvi. Fotografije pošljite na moj tel.: 031/718-295. 

Stran 80: z rumeno barvico naj izrišejo kelih in pateno (kelih in patena sta izjemno redko iz zlata, prej gre za pozlačeno/pobarvano kovino: železo, medenino, srebro. Zlato je potrebno, ker gre za hrano! Zlato člo. ne škoduje!)

Kaj bomo Jezusu darovali? On se daruje za nas! Kaj pa mi njemu? Svoj trud, žalost, veselje, uspehe, poraze... 

Stran 81: pravilno poveži. Vrčka za vodo in vino (to je jasno), patena (v obliki krožnika), kelih v obliki čaše/keliha, ciborij (posoda, kjer je več malih hostij). 

Ponavljajte molitev po sv. obhajilu (Jezus, zdaj si...) in kesanje (Moj Bog...)

 

5. RAZRED, 24. 3. 2020. 

Predelate 22. poglavje

Ubod: V modrem tisku je izredno pretresliva črtica našega največjega pisatelja Ivana Cankarja. Kratek povzetek črtice: 

Sveto obhajilo

Janez (pripovvedovalec, v bistvu pisatelj sam) skupaj s petimi brati in sestrami sedi za mizo, čakajoč mater, da prinese večerjo. Bili so že obupani, ker so jo toliko časa čakali. Mislili so, da mama ne misli na njih, temveč namerno stoji na ulici in govori s sosedi. Naenkrat so se odprla vrata in prišla je mama, v joku in strahu, ker ji niso dali takoj kruha. Janez iz današnje perspektive ugotavlja, da so zaradi takšnega obnašanja do matere zgodaj ostali brez nje in da zaradi tega v njihovih srcih in dejanjih ni veselja.

Sveto pismo - stran 95 je razdeljeno v dva odlomka. Prvi del, ki pripoveduje o Mojzesovem naročilu Izraelcem v Egiptu, govori o prvi velikonočni večerji. Izraelci so proti večeru morali zaklati jagnje in ga speči na ognju. Z njegovo krvjo so pomazali na zunanji strani hiše podboje in naddurje vrat. Jagnje so jedli ponoči v času, ko je po Egiptu šel angel pokončevalec, ki je pokončal vse prvorojence v hišah, kjer ni bilo krvi. Kri, ki je znamenje življenja, je rešilo življenja izraelskih prvorojencev. 

Jezus je svojo zadnjo večerjo dopolnil z besedami in dejanji, ki jih danes obnavljamo pri vsaki maši: vzel je kruh in rekel..., vzel je kelih iz vinom in rekel... Na skrivnostni način nam je tako izročil svoje telo in kri, svoje življenje, ki ga je naslednji dan na veliki petek na križu daroval za nas. Njegova kri nas rešuje greha in večne smrti!

Vprašanja, ki jih napišejo v zvezek:

1. Na podlagi Cankarjeve črtice napišite vsaj nekaj od tega, kar starši naredijo za vas! Vprašajte jih, če jim je to težko!

2. Kaj je Mojzes naročil Izraelcem, da si preskrbijo za velikonočno večerjo?

3. Pred čem je Izraelce varovala kri na podbojih in naddurju vrat?

4. Kaj je Jezus vzel pri zadnji večerji v roke in kaj je rekel?

5. Kdaj je Jezus postavil sv. evharistijo ali sv. mašo? Postavil jo je na veliki četrtek. 

 

 

6. in 7. razred, 17. 3. 2020

Pobarva pravilna polja na sličici VELIKA SOBOTA! V zvezek prepiši gesla in napiši kaj pomenijo oz. kdaj se jih spominjamo. Odgovore bomo preverili tudi pri morebitni veroučni uri. Gesla so: 

Judova izdaja: kako je Juda Iškariot pokazal vojakom, kdo je Jezus?

Vigilija: vigilija pomeni bdenje!

Jezusovo trpljenje: kateri dan je Jezus trpel in nosil križ?

Emav: kaj se je zgodilo na veliko noč popoldan na poti v Emvas?

Blagoslov jedil. napiši 4 glavna jedila, ki jih prinesemo k bblagoslovu in njihov pomen!

Prazen grob: kdo je odkril prazen grob? Na kateri dan?

Veronikin prt: kaj je Veronika naredila s prtom?

Sinaj: kaj je Mojzes dobil od Boga na Sinaju?

Hvalnica sveči: koga predstavlja sveča? Zakaj?

Blagoslov ognja: kaj pomeni goreči ogenj?

Razglašenje: to ne pomeni, da pojemo razglašeno, ampak da nekaj povemo o nekom (to niso kvante), kateri trije možje so razglasili, da je Jezus pravi kralj, Bog in da bo trpel?

Križev pot: koliko postaj ima?

Umivanje nog: kdaj je Jezus učencem umil noge?

Ponavljaj molitev: Vera!